قرارداد خدمات کارگزاری

موضوع : پرداخت هزینه های تعهدات احیایی و نظارتی طرح های بهره برداری از محصولات فرعی منابع طبیعی

به استناد نامه شماره 60287/1/90 مورخ 9/11/90 و نامه شماره 1343/44 مورخ 20/2/84 سازمان متبوع  کتابچه ها مصوب طرح های بهره برداری محصولات فرعی منابع طبیعی این قرارداد فی مابین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان به آدرس :اصفهان، خیابان هزار جریب و کدپستی 8174671156 به نمایندگی آقای محمد حسین شاملی مدیر کل که از این پس  در این قرارداد(( اداره کل)) نامیده می شود از یک طرف و آقای محمد علی کاظمی به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای فیض الله رهنما به عنوان مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان اصفهان به شماره ثبتی 48912 ، کداقتصادی 411418539798 و شناسه ملی 10260671800که از این پس (( صندوق )) نامیده می شود از طرف دیگر با شرایط و مشخصات ذیل منعقد گردید و طرفین ملزم به رعایت مفاد آن می باشند.                                      .                                                                                 

ماده 1 : موضوع قرارداد

عبارت است از اعطای کارگزاری پرداخت هزینه های تعهدات احیایی و نظارتی قراردادهای بهره بردارای از محصولات فرعی جنگلی و مرتعی از محل وجوه واریزی مجریان طرح های بهره برداری برابر تعهدات قراردادی مبنی بر احیای رویشگاه محصولات جنگلی و مرتعی توسط مجریان ذیصلاح مورد تائید اداره کل و نظارت مستقیم بر مراحل بهره برداری از محصولات فرعی توسط کارشناسان مورد تائید اداره کل به صندوق

ماده 2 : مدت قرارداد

از تاریخ 14/05/96 لغایت 2 سال شمسی که در صورت توافق طرفین قابل تمدید می باشد.

ماده 3 : تعهدات صندوق

1- 3 : صندوق نسبت به معرفی حساب بانکی مختص به موضوع قرارداد نزد بانک کشاورزی جهت واریز مبالغ مزبور اقدام و گزارش مبالغ واریزی و پرداخت و بهره بانکی حساب را بصورت دوره ای به اداره کل ارسال نماید .

2- 3 : صندوق موظف است پس از معرفی کتبی مجری طرح احیایی و یا کارشناس ناظر(همگی غیردولتی) مربوطه از سوی  اداره کل به همراه کارکرد و هزینه انجام کار در اسرع وقت نسبت به پرداخت هزینه به مجری و یا ناظر معرفی شده اقدام نماید.

3- 3 : چنانچه پس از واریز وجوه به حساب صندوق، موارد مغایرت و یا اضافه واریزی اثبات گردد صندوق مکلف است مبلغ مذکور را پس از اعلام اداره کل به حساب تعیین شده مسترد نماید . (حساب مذکور اصولا حساب غیردولتی مربوط به واریز کنندگان است)

ماده 4 : تعهدات اداره کل

1-4 : اداره کل موظف است نسبت به جمع بندی قراردادهای محصولات فرعی اقدام و مبلغ بابت هزینه سهم بهره بردار و مشارکت در احیاء و نظارت را تعیین و به مجری طرح ابلاغ و جهت واریز مبلغ به حساب معرفی شده راهنمایی نماید .      

2-4: نظارت بر نحوه انجام کار و تعیین و زمانبندی اجرای عملیات اصلاح و احیاء و نظارت بر عهده اداره کل می باشد.

3-4: اداره کل موظف است مجری طرح احیایی و کارشناسان ناظر را همراه با معرفی و تائید کتبی به صندوق جهت دریافت وجه هزینه کرد معرفی نماید .                                                                                                                

4-4: در ازای خدمات صندوق شامل ( پذیرش معرفی نامه و پرداخت هزینه و نگهداری حساب و ارائه گزارشات ادواری عملکرد ) حداکثر (4%) از اعتبار تودیع شده از محل واریزی به حساب صندوق به عنوان کارمزد در اختیار صندوق قرار می گیرد

ماده 5 : گردش کار

کلیه مراحل واریز وجوه و بازپرداخت بر اساس فرآیند ذیل که جزء لاینفک قرارداد می باشد صورت خواهد گرفت .

1-5         : جمع بندی قرارداد های فروش محصولات فرعی شهرستان و مشخص نمودن سهم مشارکت مجریان طرح های بهره برداری در اصلاح و احیاء و نظارت توسط اداره بهره برداری

2-5: واریز مبلغ بابت اصلاح و احیاء و نظارت به حساب صندوق در بانک کشاورزی شعبه جهاد کشاورزی اصفهان توسط    مجریان طرح های بهره برداری

3-5         : تکمیل فرم مخصوص و پیوست نمودن تصویر فیش واریز شده و موضوع آن و ارسال به اداره کل و صندوق توسط اداره   منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان

4-5: برنامه ریزی نوع، روش، زمان، محل و اجرای عملیات اصلاح و احیاء و نظارت با هماهنگی و تائید اداره ستادی مربوطه       ( بهره برداری، مرتع ، جنگل و ... )

5-5: نظارت بر نحوه انجام کار توسط ادارات ستادی اداره کل

6-5         : بررسی کارکرد مجری و اخذ تائید ناظر مقیم و رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان و ارسال به اداره بهره برداری جهت تائید فعالیت انجام شده   

7-5         : پس از تائید اداره ستادی مربوط، مجری و ناظر جهت دریافت مبلغ تائید شده به صندوق معرفی می گردد .

8-5: پرداخت مبلغ تائید شده توسط صندوق و ارسال گزارش عملکرد به صورت دوره ای به اداره کل

ماده 6 : فسخ قرارداد

در صورت درخواست هریک از طرفین ( با اعلام قبلی یک ماه ) قرارداد فسخ می گردد و در صورت لغو قرارداد صندوق مکلف است مانده حساب مذکور را به حساب معرفی شده از سوی اداره کل واریز نماید .

ماده 7 : رفع اختلاف

رفع اختلاف نظر در تفسیر و اجرای مفاد این تفاهم نامه به عهده اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان اصفهان می باشد و برای طرفین لازم الاتباع است .

ماده 8 : سایر موارد 

1-   8 : در صورت بروز حادثه ای که اجرای قرارداد را مختل نماید تا زمان مرتفع شدن موانع اجرای قرارداد تعلیق می گردد و در صورت لغو قرارداد صندوق مکلف است مانده حساب را به حساب معرفی شده از سوی اداره کل واریز نماید .

2-   8 : این قرارداد در تاریخ 15/4/96 در 8 ماده و 17 بند و در 2 نسخه تنظیم و منعقد می گردد که هر نسخه حکم واحد داشته و از اعتبار یکسان برخوردار است و هر نسخه نزد یکی از طرفین نگهداری می شود .

               

 

 

 

 

 

 

 

ورود |عضويت
پنج شنبه 02 خرداد ماه 1398
كاربران بر خط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 2
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 2

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 216888
Visitors بازديد هاي امروز: 16
Visitors بازديد هاي ديروز: 71

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1398/03/02 www.sfida-frw-es.ir
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا